maandag 8 juni 2009

Lijstje van ou

blaawe = blouwen (boerenvuur: in de armen slaan om het warm te krijgen)
*boud = boud (> bold(En.))
*bout = bout
baa = (ge-)bouw(-en) maar *bousel = bouwsel
braa (wë) = brouw(-en) maar *brousel = brouwsel
daa (wë) = douw(en) (duw(en))
flambaa = flambouw (fakkel)
*fout = fout
gaa = gouw (streek)
*goud = goud (gold(En.)) - gaawe = gouden (> gulden)
haawe = houd(en)
*hout = hout(-en)
haawe = houw(-en) (> bieënhaawer)
aa(wë), oe(ë) = jouw(e)
jaawe = jouwen
juffra = juffrouw (verkorte à)
?? karbouw (Mal. buffel)
?? kersouw (madeliefje Zuidn.)
kaa(wë) =kou(d)(e)
?? landouw (rijtuig)
?? louw (luw, zeelt=vis)
*mout = mout
maa = mouw
raa = rouw
schaa = schouw(-en)
*smout = smout (-ebol)
sluire = sjouwen
spaawe = spouw(en) (>spuwen) *spousel = sp(o)uwsel (braaksel, spuwsel)
*strout = strot (> throat(En.))
*stout = stout
staawe = stouwen
koeër = touw - getaa = (ge-)touw (vb. weefgetouw)
traa(wë) = (ge-, on-, ver-, wan-)trouw(-en)
?? vlouw (drijfnet)
vaa = vouw (fold(En.))
vraa = vrouw
*weewouter = wiewouter (ikke, mondeeke)
*woud = woud (bos, Walt(D.))
*wout = wout (politieagent)
*Wout(er) = Wouter (Walter(D.)
waa = wouw (dagroofvogel, ook milaan)

De met * aangeduide woorden worden met de Engelse klank [ǝu]uit "coal" of "stone" uitgesproken. De andere met een lange, velare (keel)-aa.

1 opmerking:

grytolle@gmail.com zei

Hey haloewie!

Het lijkt me dat deze twee lijsten van u de regel van Smout verifieren: ou/au/auw is ne monoftong [a:] als er gene consonant op volgd, als der wel enen op vold, is ze nen diftong

Mag ik een opname van bvb "woud"? Dan kan ik die vergelijken met uw uitspraak van "school" en "riool". "Coal" of "stone" lijkt me trouwens goei referentiepunten, maar de klinkers in uw uitspraak van riool en school was met veel openere mondstand denk ik. Ik heb die twee woorden net terug beluisterd en ik vind dat de oo idd begind met een heel open ə (of nen anderen ö-klank..) die snel overgaat in nen o-klank met dezelfde mondstand (dus de tong is omghooggegaan), en daarna is deze gesloten in nen w-diftong. Zowel de /sch/ in school als de de [ij] in riool zou echter de korte ə kunnen veroorzaken (wanneer de tong naar beneden vald). Een opname van "goal" of "goot" zou dat wrs kunnen ophelderen (die we dan kunnen vergelijken met "goud")

In elk geval, goed gedaan met dieje lijst - hij maakt het heel duidelijk dat smout z'ne regel klopt! (Ik ga de wiki dermee aanvullen)